ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว หรือ National University of Laos (NUOL) นำโดยรองศาสตราจารย์ Houngphet CHANTHAWONG คณบดี คณะวนศาสตร์ (Forestry Science) พร้อมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยดังกล่าว เข้าพบ รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พบปะพูดคุยและทำความรู้จัก เพื่อประสานความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกันในอนาคต นอกจากนี้ ตัวแทนนักวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า ยังได้พูดคุยตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวอีกด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า