ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 คณะผู้บริหารและพนักงาน สถาบันพระปกเกล้า ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า