ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

อบรมการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ


วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สถาบันพระปกเกล้า นำโดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมด้วยนักวิชาการ พนักงาน สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล และคุณบัณฑิต ฉิมชาติ วิทยากรจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 จังหวัดแพร่ จัดอบรมการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งการอบรมดังกล่าว เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อลดความขัดแย้งในการจัดการป่าไม้ระดับชุมชน และเป็นการจัดเวทีให้ประชาชนได้เสวนาหาทางออก เพื่อลดความขัดแย้งและหาแนวร่วมฟื้นฟูสภาพป่าไม้ร่วมกัน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า