ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ


ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ที่ทำเนียบรัฐบาล งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดเฉลิมพระเกียรติ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า