ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ครบรอบ 12 ปี


สถาบันพระปกเกล้าร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี โดยนางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการและคณะพนักงานเป็นผู้แทนสถาบันร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ โดยมีนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ให้เกียรติรับมอบ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 ส.ค.59


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า