ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

70 ปฏิญญาภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ


พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะ 1 ในปฏิญญาภาคีเครือข่าย 70 องค์กรความร่วมมือสร้างคนดีให้มีคุณธรรม มูลนิธิพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิริทราวาส เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี (9 มิถุนายน 2559) และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ (12 สิงหาคม 2559) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นำโดย นางสาวกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และตัวแทนพนักงานสถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้นำภาพไปร่วมจัดแสดงในงานดังกล่าวด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า