ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีมอบใบรับรองและเข็มวิทยฐานะให้หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กรมการจัดหางาน รุ่นที่ 2


วันที่ 22 ส.ค.59 สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีมอบใบรับรองและเข็มวิทยฐานะให้ผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กรมการจัดหางาน รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารงานสมัยใหม่ให้กับข้าราชการระดับชำนาญการของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดย รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้มอบใบรับรองให้ผู้ผ่านการศึกษาอบรมจำนวน 50 คน ในช่วงก่อนพิธีมอบใบรับรองเป็นการนำเสนอผลการจัดทำเอกสารเพื่อพัฒนางานของผู้เข้าศึกษาอบรม โดยคณาจารย์ของสถาบันพระปกเกล้าและผู้บริหารของกรมการจัดหางานร่วมรับฟังและให้คำแนะนำ ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า