ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ผู้แทนจาก ขลธ. และ สสม. เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ


วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง คณะตัวแทนพนักงานสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และพนักงานหน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือทุกวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน ถึง 5 ธันวาคม 2559


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า