ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ร่วมงานมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2559


คณะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า นำโดยนางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ เข้าร่วมงานมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2559 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 7 ก.ย.59 ณ อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี รางวัลช่อสะอาดเป็นรางวัลที่มอบให้กับสื่อที่มีผลงานเด่นด้านการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งแบ่งเป็น 3 สาขา คือ สาขารายการโทรทัศน์ สาขาโฆษณา และสาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ในงานมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม นิสิต นักศึกษา และ สื่อมวลชนซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตเข้าร่วมงานจำนวนมาก


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า