ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สสม. จัดประชุมกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง


สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง โดยสาระการประชุมหลักเป็นการระดมความคิดเห็น ในครั้งนี้ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพกรรมการศูนย์ฯ ปี 2560 , การประเมินความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง , ประมวลจริยธรรมกรรมการศูนย์ฯ รูปแบบและเนื้อหาศูนย์ฯ ในนิทรรศการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า และ กรอบการดำเนินโครงการของศูนย์ฯ ในปี 2560 โดยบรรยากาศของการประชุมดำเนินไปอย่างน่าสนใจ ทั้งนี้ในช่วงเช้าของวันที่ 3 กันยายน 2559 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองต่อรัฐธรรมนูญใหม่และการปฏิรูปประเทศ" พร้อมทั้ง นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพูดคุยรับฟังแลกเปลี่ยนความเห็น ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ 6 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า