ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

รองเลขาธิการฯเข้ารับรางวัลกัลยาณมิตรกรมบัญชีกลางประจำปี2559


นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเข้ารับรางวัล "กัลยาณมิตรกรมบัญชีกลาง" ประจำปี 2559 โดยนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นผู้มอบรางวัลเมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 ก.ย.59 ณ ห้องแกรนบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์"รางวัลกัลยาณมิตรกรมบัญชีกลาง" เป็นรางวัลที่กรมบัญชีกลางมอบให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์และให้การสนับสนุนภารกิจของกรมบัญชีกลาง โดยในปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่มีการมอบรางวัลดังกล่าว มีผู้ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วยข้าราชการ และผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า