ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ


สถาบันพระปกเกล้าร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดย รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร พนักงานและนักศึกษามอบเงินบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือจำนวน 79 ตัว เป็นจำนวนเงิน 2,370,000 บาท ในวันนี้ (12 กันยายน 2559) ณ วัดราชาธิวาสวิหาร


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า