ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีมอบใบรับรองหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 4


วันที่ 20 เมษายน 2558 สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีมอบใบรับรองให้ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 4 ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า โดยนางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้ากล่าวรายงาน และนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติมอบใบรับรองและกล่าวปัจฉิมโอวาท แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาอบรม จำนวนทั้งสิ้น 101 คน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า