ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

งานเปิดตัวศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า


          เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 สถาบันพระปกเกล้าจัดงานเปิดตัวศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า ณ บริเวณลานหน้าศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี โดยมี รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและกล่าวเปิดงาน การชมวีดิทัศน์แนะนำศูนย์หนังสือ และกิจกรรมพิเศษที่จัดให้กับผู้เข้าร่วมงาน จากนั้น เป็นการเสวนา เรื่อง “ข้าราชการไทยได้อะไรจากรัฐธรรมนูญ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และ ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ นักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้ามาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ สถาบันได้ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการและประเภทหนังสือของศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า (KPI Bookstore) ให้เป็นศูนย์รวมความรู้และเผยแพร่ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล สันติวิธี โดยปรับปรุงสัดส่วนการให้บริการจำหน่ายหนังสือและงานวิชาการ อาทิ หนังสือรัฐศาสตร์ การเมือง กฎหมาย สังคมศาสตร์ รวมทั้งหนังสือและวารสารที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นแล้ว ยังมีโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ทางเลือกสำหรับการสร้างประโยชน์จากหนังสือมือสองที่มีคุณภาพ สามารถแลกเปลี่ยนกันอ่านได้ อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสำหรับพนักงานและนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า และสมาชิกของหนังสือในสำนักพิมพ์อื่น 5% และส่วนลดสำหรับหนังสือในเครือของสถาบันพระปกเกล้า 15% ด้วย ภายในงานได้รับความสนใจจากประชาชนและข้าราชการในศูนย์ราชการเป็นจำนวนมาก


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า