ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

รวมพลังนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าช่วยเหลือเบื้องต้นเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล


มูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม (มูลนิธิ สปส.) รวมพลังนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาล ด้วยการมอบ“ถุงยังชีพ” รอบแรก 5,000 ถุง ซึ่งประกอบไปด้วย อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม และของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า