ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 9


วันที่ 14 มิ.ย.61 สถาบันพระปกเกล้า โดยผู้แทนจากสำนักวิจัยและพัฒนา และ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ร่วมงาน “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9” จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งร่วมจัดบูธนิทรรศการของสถาบันพระปกเกล้า ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “คุณธรรมนำการพัฒนาประเทศ” โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และการมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณธรรมต้นแบบจากหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ แพทย์ เภสัขกร ครู ตำรวจและปราชญ์ชาวบ้าน จากนั้น เป็นเวทีเสวนา “เปิดใจจิตอาสาเพื่อสังคม” โดย คุณเขมนิจ จามิกรณ์ พ.ญ.ลลนา ก้องธรนินทร์ และดำเนินรายการโดย คุณมยุรา เศวตศิลา พร้อมทั้งเวทีกิจกรรมและนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า