ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาวิชาการ 200 ปี มิตรภาพระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา


           พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการ “200 ปี มิตรภาพระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา” ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ อาคารรำไพพรรณี ชั้น 6 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ

           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในเหตุการณ์เสด็จประพาสสหรัฐอเมริกา เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับการเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา และสถานะของประเทศไทยในเวทีโลก รวมถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของไทยและสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาสำคัญตลอด 200 ปีที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และนายกลิน ที.เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์

จากนั้น ผู้เข้าร่วมสัมมนารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “200 ปี มิตรภาพระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
● ศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ 
● ดร.ม.ร.ว.เบญจาภา ไกรฤกษ์ 
● นายวิลเลี่ยม แบรดฟอร์ด สมิธ (Co-Curator,Great and 
Good Friends Exhibition)

           สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะผู้ดูแลความทรงจำถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดงานสัมมนาในครั้งนี้ อาจถือได้ว่าการสัมมนาในครั้งนี้ เป็นสัญลักษณ์สำคัญที่แสดงให้เห็นพลานุภาพแห่ง "มิตรภาพ" ที่ทำให้เกิดสิ่งที่ดีต่อกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนเชื่อมมิตรภาพระหว่างประเทศสยามและสหรัฐอเมริกาให้แนบแน่นยิ่งขึ้นตลอดไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า