ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

คณะผู้บริหาร และพนักงาน ของสถาบันพระปกเกล้า ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ


วันที่ 29 เมษายน 2558 เวลาประมาณ 18.30 นาฬิกา รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ในนามตัวแทนของสถาบันพระปกเกล้า ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางมาลีวิตยา ตันตินีรนาท มารดา นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธี ณ ศาลา 10 วัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า