ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 82 ปี


วันที่ 30 เมษายน 2558 รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และคณะพนักงานสื่อสารองค์กรและนักศึกษาสัมพันธ์ เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 82 ปี ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้ร่วมบริจาคเงิน “ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดสร้างพระประจำโบสถ์วัดจีนประชาสโมสร (เล่ง ฮก ยี่)” อีกด้วย โดยมีนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า