ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เปิดอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ รุ่นที่ 3


วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เปิดอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดหลักสูตร พร้อมบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์” ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2558


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า