ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล รองศาตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามของรัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เมื่อถึงเวลาประมาณ 19.00 น. นายกรัฐมนตรีถวายคำนับพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ จากนั้นกล่าวนำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล จบแล้วนายกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันจบพิธี


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า