ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เลขาธิการฯ บรรยาย มุมมองและหลักการสำคัญของนักวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


วันที่ 3 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษในหัวข้อ “มุมมองและหลักการสำคัญของนักวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” แก่นักศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ รุ่นที่ 3 เพื่อเป็นการมอบหลักคิดและแนวทางที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะสามารถนำไปพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นของตน โดยการอบรมดังกล่าวจัดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2558


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า