ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

GRIPS ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องรับรอง สถาบันพระปกเกล้า Professor Yokomichi Kiyotaka Vice President , Director of Regional Policy Program จาก National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบรองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล ให้การต้อนรับ การเข้าพบครั้งนี้เป็นการพบปะพูดคุยถึงการใช้งานระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งสถาบันพระปกเกล้า และ GRIPS ได้ใช้งานระบบดังกล่าวในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเดินหน้าความร่วมมือระหว่างกัน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า