ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า โดย รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ,ผศ.ดร. อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า คณะกรรมการสภาสถาบันฯ ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานสถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า