ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

งานนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อธรรมาภิบาล ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5


วันที่ 3 มิถุนายน 2558 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานสถาบันพระปกเกล้า เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมจัดงานนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “ธรรมาภิบาล” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 “สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2558 ซึ่งบูธนิทรรศการของสถาบันพระปกเกล้า ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมชมพร้อมพูดคุยซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็น"ธรรมาภิบาล"เป็นจำนวนมาก


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า