ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าแสดงแสดงความยินดี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครบรอบ 17 ปี


วันที่ 9 มิถุนายน 2558 ผู้บริหารและพนักงานสถาบันพระปกเกล้า นำโดย รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครบรอบวันสถาปนา 17 ปี โดยนายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เกียรติรับมอบ พร้อมกันนี้ รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ร่วมพูดคุยต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า