ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ จังหวัดระยอง


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 12 จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 1 /2558 ณ ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และมอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้โรงพยาบาลระยอง เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า