ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเนปาล


เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 13 นำโดยนายแพทย์อุดม ไกรฤทธิชัย ประธานนักศึกษา ปศส.รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้แทนหลักสูตรฯ ร่วมกับ Generali Thailand และบิ๊กซี มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเนปาล ผ่านองค์การยูนิเซฟ เป็นจำนวนเงิน 167,584 บาท


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า