ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล


วันที่ 16 มิถุนายน 2558 รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ,นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และพนักงานวิเทศสัมพันธ์ฯ เดินทางไปยังสถานทูตเนปาล ถนนสุขุมวิท 71 เพื่อร่วมบริจาคเงิน 100,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล โดย H.E. Mr. Khaga Nath Adhikari เอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งพูดคุยถึงความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า