ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

กีฬา ปรม. สัมพันธ์ ประจำปี 2558


เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กีฬา ปรม.สัมพันธ์ ประจำปี 2558 "Fit Fun Firm" ณ สนามกีฬาในร่ม TOT เพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน บรรยากาศเต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนาน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า