ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

อบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 3


วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดหลักสูตร พร้อมบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2558


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า