ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ผู้แทนสถานทูตสหรัฐฯ เข้าพบรองเลขาธิการ หารือโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำการเมืองรุ่นใหม่


เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดย Ms. Anne Seshadri ที่ปรึกษาทูตฝ่ายวัฒนธรรม และนางสุเพียงพิชญ์ ภูยาธร พรฤกษ์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม เข้าพบ ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำการเมืองรุ่นใหม่ (The American Council of Young Political Leader- ACYPL) รวมถึงความร่วมมือต่างๆ ระหว่างสถาบันพระปกเกล้าและสถานทูตสหรัฐฯ ทั้งนี้ โครงการแลกเปลี่ยนผู้นำการเมืองรุ่นใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนผู้นำการเมืองระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า