ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

แสดงความยินดี สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครบรอบ 14 ปี


เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และคณะพนักงาน เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครบรอบ 14 ปี โดยมี นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า