ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหารงานภาครัฐ...

24 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมเสวนา 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 วันเปล...

24 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมถอดบทเรียนการใช...

14 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

กมธ.พัฒนาสังคมฯ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดเสวนา เรื่อง “การ...

14 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนา “แล...

14 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “The State of Democr...

13 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับวัดห้วยปลากั้ง เปิดนิทรรศการเคลื่อนท...

09 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้านำเสน...

08 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้ากิจกรรมนำเสนอผลงานและถอดบทเรียนการดำเนินโครง...

07 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ...

03 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า และ สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ม...

02 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Norwegian Cent...

02 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารและนักศึกษาหลักสูตร ปรม.21 สถาบันพระปกเกล้าเข้ารับพ...

01 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า และภาคีจัดเวทีสัมมนาสาธารณะ “Smart City and...

31 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ลงนามบันทึ...

30 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เพื่อถวายเ...

30 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและวางพวงม...

30 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ ประจำประเทศไทย เข้าพบผู้บริหารสถาบันพ...

29 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดพิธีเปิดนิทรร...

26 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีรับวุฒิบัตร หลักสูตร PDI รุ่นที่ 24-...

25 พฤษภาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า