ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เวทีสัมมนาสาธารณะ รัฐธรรมนูญและระบบการเลือกตั้งของประเทศเยอร...

15 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

อบรมออนไลน์โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุนชนไร้ถัง ให้กับ ทต.สูงเม...

14 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปธก.รุ่นที่ 23 ศึกษาดูงานในรูปแบบ Virtual Trip ผ่าน...

13 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม “โครงการแข่งขัน Hackathon: Smart Voter Application”...

12 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปาฐกถาพิเศษการประชุมในระดับชาติของ...

10 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม หลักส...

10 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

ปนป.11 เดินหน้าช่วยเหลือชุมชนเดือดร้อนจากโควิด-19

09 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

พี่น้อง ปนป. ร่วมใจ Save Thai Fight COVID-19

09 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเปลี่ยน ปรับ ขยับมุมสื่อ: การสื่...

07 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปปร.24 มอบของช่วยโรงพยาบาลสู้ภัยโควิด-19

05 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า...

05 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

ปนป.10 จับมือ ปนป.11 Save Thai Fight COVID-19

04 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดพิธีเปิดโครงการผู้นำเยาวช...

04 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

เยาวชนโครงการปลุกพลังเยาวชนชายแดนใต้ นำเสนอผลงานสื่อสร้างสรร...

03 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ยอ. 8

02 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเปลี่ยน ปรับ ขยับมุมสื่อ: การสื่...

31 สิงหาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชา...

28 สิงหาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สัมมนา “A Piece Of Book : ถอดรหัสงานวิจัยฉบับเข้าใจง่าย” ครั...

27 สิงหาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

ปนป.10 รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

23 สิงหาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดอบรมโครงการปลุกพลังเยาวชน...

21 สิงหาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า