ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ปปร.26 บ้านราชดำเนิน จับมือเครือข่ายรุดหน้าโครงการการจัดการเ...

24 เมษายน 2566

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปศส. จัดงาน “คืนสู่เหย้าชาว ปศส.2566”

22 เมษายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาสาธารณะ “China-Thailand Relations...

21 เมษายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมติดอาวุธให้ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพ...

20 เมษายน 2566

ดูเพิ่มเติม

โครงการ “KPI AWARD TALK” “รางวัลพระปกเกล้ากับการพัฒนานวัตกรร...

20 เมษายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า KM-ISO เตรียมพร้อมก้าวสู่สมรรถนะสากล

20 เมษายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากผู้บร...

18 เมษายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรธ...

11 เมษายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่...

05 เมษายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สำนักบริการวิชาการร่วมกับวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดพ...

05 เมษายน 2566

ดูเพิ่มเติม

เปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ "มองสยามตามรอยพระปกเกล้า" จ.นนทบุรี

04 เมษายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้ารับรางวัล “องค์กรคนดี”

04 เมษายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรม “ สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา” สำหรับค...

31 มีนาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมนำเสนองานวิชาการ ในการประ...

31 มีนาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รับโล่รางวัลนักศึกษาเก่าที่สร้า...

31 มีนาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดอบรมวิทยากรตัวคูณหลักสูตรวิถีพลเมืองกับกา...

31 มีนาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสภาชนเผ่าพื้นเมือง แห่งประเทศไทย (สช...

30 มีนาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปกครองท้องถิ่นแล...

30 มีนาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ...

30 มีนาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า จัดการบรรยายส...

30 มีนาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า