ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรไทยกับประชา...

09 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

ประชุมรายงานความก้าวหน้าและรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องด้า...

08 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ...

08 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าถวายความเคารพและวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมร...

08 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปปร.27 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

07 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25 หัวข้อ “เสริ...

04 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา สทอภ.

03 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25 ผ่านระบบออนไ...

03 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า หารือเครือข่ายข...

02 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานและพิธีปิดโครงการผู้...

02 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี เปิดพื้นที่...

31 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปศส.รุ่นที่...

27 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

เวทีบรรยายสาธารณะ "การบริหารราชการกับการกระจายอำนาจ และความส...

26 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานยาง ประเทศสิงคโปร์ เข...

26 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตร หลักสูตรการให้บริการส...

24 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพร...

23 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อ...

20 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

ปนป.13 เดินหน้าขับเคลื่อน KPI-CDG ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธย...

20 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร การยกระดับทั...

19 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

13 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า