ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดพิธีเปิดโครงการผู้นำเยาวช...

04 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

เยาวชนโครงการปลุกพลังเยาวชนชายแดนใต้ นำเสนอผลงานสื่อสร้างสรร...

03 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ยอ. 8

02 กันยายน 2564

ดูเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเปลี่ยน ปรับ ขยับมุมสื่อ: การสื่...

31 สิงหาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชา...

28 สิงหาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สัมมนา “A Piece Of Book : ถอดรหัสงานวิจัยฉบับเข้าใจง่าย” ครั...

27 สิงหาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

ปนป.10 รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

23 สิงหาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดอบรมโครงการปลุกพลังเยาวชน...

21 สิงหาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์โครงการสร้างสำนึกพลเมือง ท่ามกลางสถา...

20 สิงหาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมประชุมถอดบทเรียนจากการขับเคลื่อนโครงการการใช้หลักสันต...

20 สิงหาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

บรรยายพิเศษ ร้อยเอ็ดในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 เป็นเช่นไร

19 สิงหาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนจากการขับเคลื่อนโครงการ การ...

19 สิงหาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ มองนิติให้เป็นมิติ การวิเคราะห์กฎหมายอย่...

17 สิงหาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า สนทนาออนไลน์กับสถานเอกอัครราชทูตอินเดียด้าน...

16 สิงหาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจับมือศูนย์พ...

13 สิงหาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

ประธานคณะกรรมการมูลนิธินักศึกษาสถาบันประปกเกล้าเพื่อสังคม ร่...

12 สิงหาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

เวทีสัมมนาสาธารณะออนไลน์ “การออกแบบรัฐธรรมนูญ : กระบวนการสำห...

06 สิงหาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

บรรยายพิเศษ และเสวนาออนไลน์ มองญี่ปุ่น มองไทย: ว่าด้วยการปกค...

03 สิงหาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

อบรมออนไลน์โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุนชนไร้ถัง ให้กับเทศบาลตำบ...

02 สิงหาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

ปนป.10 มอบหน้ากากอนามัยช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การระบาดข...

02 สิงหาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า