ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนา A Piece Of Book ถอดรหัสงานวิจัยฉบับเข้าใจง่าย

31 กรกฎาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า นำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการรัฐประ...

30 กรกฎาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาออนไลน์ Democracy Talk Series ปรากฏการณ์ในโลกประชาธิปไ...

23 กรกฎาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

อบรม International online training ผ่านระบบ zoom ในหัวข้อ “G...

22 กรกฎาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

ศิษย์สถาบันพระปกเกล้า สนับสนุนเตียงสนาม ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19

19 กรกฎาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปศส.รุ่นที่ 19 มอบเงิน ยา และหน้ากากอนามัย...

19 กรกฎาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร ปธก.รุ่นที...

16 กรกฎาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการ Democracy talk series : Phenomenon in the Worl...

15 กรกฎาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมออนไลน์โครงการพลเมืองย...

15 กรกฎาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ประสานง...

15 กรกฎาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมประชุมและนำเสนอบ...

12 กรกฎาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

ผู้แทน บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ให...

12 กรกฎาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม หลักสูตร ปสม. รุ่นที่ 2 ผ่าน...

08 กรกฎาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการ Democracy talk series Phenomenon in the World...

08 กรกฎาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

บรรยายพิเศษหัวข้อ การทบทวนความสำเร็จ สู่การสร้างแรงบันดาลใจจ...

08 กรกฎาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

เปิดหลักสูตรและปฐมนิเทศ หลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความ...

06 กรกฎาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร 4ส.รุ่นที่ 11 ระดมความช่วยเหลือจากเหตุการณ์เหตุเพลิ...

06 กรกฎาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อบริหารการประชุมออนไลน์

06 กรกฎาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วม...

06 กรกฎาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ ทำอย่างไรกับสิ่งที่ได้ฟัง การจัดการข้อมูล...

05 กรกฎาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า