ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

20 ปี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

07 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดพิธีลงนามคว...

02 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เข้ารับร...

02 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า มอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำ...

01 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ...

29 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าแสดงความยินดีวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 48...

29 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า พร้อมพนักงาน ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพร...

25 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าร่วมเป็นองค์ปาฐก ในงานประชุมวิชาการ...

25 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บรรยาย...

25 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะนักกฎหมายนิ...

24 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า นำเสนอผลงานและถอดบทเรียน “โรงเรียนแห่งความซ...

24 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดการอบรมหลักสูตร “ตลาดทุนสำหรับผู้บริหารระ...

24 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง เปิดบ้านต้อนรับวิทยาลัยสงฆ์พ...

23 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดพัฒนาบุคลากรภาควิชาการ

23 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน จากสยามสู่แคนาดา 1931

22 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เรื่อง ความเสมอภ...

22 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สพฐ. โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี – ร...

20 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นท...

15 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมงาน “พลิกโฉมงานวิชาการสู่ SMART Academy...

14 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารจาก JICA สำนักงานประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาราวะเลขาธิกา...

11 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า