ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจับมือปปช.จัดเวทีสนทนาสาธารณะพัฒนานวัตกรรมเพ...

08 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมสืบสานวัฒนธรรมลอยกระทง

08 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 24 ภายใต้หัวข้อ...

06 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดพ...

29 ตุลาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมดำเนินงานวิจัยสำรวจความเห็นของประชาชนต่อกระบวนกา...

25 ตุลาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปรม. รุ่นที่...

25 ตุลาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพร...

23 ตุลาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปศส.รุ่นที่...

21 ตุลาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก (...

18 ตุลาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 9 – แพทยสภา จัดประชุมวิชาการปร...

09 ตุลาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปธพ. รุ่นที...

07 ตุลาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารจาก AFD เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเพื่อหารือคว...

06 ตุลาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริหารความเสี่ยง

26 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

พิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะหลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญแล...

22 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรนายกเ...

21 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้านำเสนอผลการวิจัย การขับเคลื่อนการสร้างสันติว...

20 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมไว้อาลัยพิธีพระราชทานเพลิง พลเอก เอกชัย...

19 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

อปท. ขยายผลวิทยากรตัวคูณ สำหรับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกค...

14 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

อบรมระยะสั้นในหลักสูตร Refresher Course สำหรับเครือข่าย ก.ล....

14 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลเอก เอกชัย...

12 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า