ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรนายกเ...

21 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้านำเสนอผลการวิจัย การขับเคลื่อนการสร้างสันติว...

20 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมไว้อาลัยพิธีพระราชทานเพลิง พลเอก เอกชัย...

19 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

อปท. ขยายผลวิทยากรตัวคูณ สำหรับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกค...

14 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

อบรมระยะสั้นในหลักสูตร Refresher Course สำหรับเครือข่าย ก.ล....

14 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลเอก เอกชัย...

12 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง...

12 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ JICA จัดงานสัมมนาในโอกาสครบรอบ 24 ป...

12 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

12 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมไว้อาลัยพิธีพระราชทานเพลิง รองศาสตราจาร...

10 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า นำเสนอผลงานและถอดบทเรียน “โรงเรียนแห่งความซ...

09 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 25...

09 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8 ประจำป...

09 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า มอบวุฒิบัตรหลักสูตรของวิทยาลัยพัฒนาการปกครอ...

09 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบเข็มกิตติคุณ และประกาศนียบัตรสถาบ...

05 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบป...

05 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดอบรบ Big Rock 1 แก่ครูและบุคลากรทางการศึก...

01 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปาฐกถาพิเศษในงาน องค์กรปกครองส่วนท...

29 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชา...

27 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินโครงการโรงเรียนแห่งความซื่อตรง จ.ส...

23 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า