ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย

20 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นท...

19 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายหลักสูตร นายกเทศมนตรียุคใหม่...

17 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดระเบีย...

17 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

เปิดตัวเว็บไซด์ สำหรับช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการแจ้งเหตุเรื...

16 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

เปิดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพในการรับแจ...

15 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจำประเทศไทย เข้าพบเลขาธิการส...

08 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าบรรยายพิเศษในงาน Thailand Research...

04 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ความสำเร็จหลักสูตรอบรมระยะสั้น “การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของ...

03 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโด...

02 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รั...

28 กรกฎาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วม...

27 กรกฎาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรอบรมระยะสั้น “การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของอินโดนีเซี...

27 กรกฎาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศา...

26 กรกฎาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า นำเสนอผลงานและถอดบทเรียน โรงเรียนแห่งความซื...

25 กรกฎาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร TAG รุ่นที่ 11 ศึกษาดูงาน จ.ฉะเชิงเทรา และจ.ชลบุรี

23 กรกฎาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นท...

22 กรกฎาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความส...

20 กรกฎาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำแนวคิดการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิ...

20 กรกฎาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม...

01 กรกฎาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า