ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เสวนาเนื่องในวาระการเฉลิมฉลองวันสตรีสากล “การเพิ่มงบประมาณเพ...

12 มีนาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธ...

11 มีนาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาเนื่องในวันสตรีสากลภายใต้หัวข้อ “การมีส่วนร่วมเพื่อสุข...

08 มีนาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร 4ส รุ่นที่ 14 ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใ...

07 มีนาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตโรมาเนีย...

07 มีนาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร สสสส รุ่นที่ 14 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ตและพังงา

06 มีนาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันการศึกษาด้านความมั่นคงระดับสูง 6 สถาบัน ประชุมหารือควา...

05 มีนาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปรม. รุ่นที่ 23 ศึกษาดูงาน ครั้งที่ 1 ณ จัง...

02 มีนาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

ดร.ถวิลวดี บุรีกูล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้รับรางวั...

02 มีนาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 24 มอบทุนการศึกษาแก่น้องๆ ด้อยโ...

02 มีนาคม 2567

ดูเพิ่มเติม

เวทีเสวนาวิชาการเสริมความรู้ ทักษะ ป้องกันภัยทางด้าน “ดิจิทั...

28 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรม "หลักสูตรการเขียนกรณีศึกษาเบื้องต้น...

28 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองฯ จ.นราธิวาส เปิดเรียน นักเรียนพ...

26 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมงาน “94 ปี วิทยุกระจายเสียงไทย”

23 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาแถลงผลการศึกษาวิจัยและรับฟังความคิ...

23 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรม "ผู้นำเยาวชนพลเมืองดี จังหวัดน่าน"

21 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

National Academy of Governance ประเทศมองโกเลีย เข้าพบผู้บริห...

21 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์...

20 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมท...

17 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษา ปศส. 22 จับมือ "รวมพลัง" ทำกิจกรรม CSR โครงการปลูกป...

16 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า