ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Asia Democracy Research Network (AD...

21 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ Asia Democracy Research Network (ADR...

20 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาสำนักงาน สปสช. ครบ...

20 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดช...

20 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล นำนักศึกษา ศึกษาดูงานภาคเหนือ (ค...

18 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดการนำเสนอโครงงานกลุ่ม พิธีมอบใบประกาศนียบ...

17 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมงานวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช.ครบรอบ 24 ปี

17 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหาร...

17 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระรา...

15 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าและสถาบันการบริหารการเมืองแห่งนครเฉิงตู (CAI...

15 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถ...

09 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรไทยกับประชา...

09 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

ประชุมรายงานความก้าวหน้าและรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องด้า...

08 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ...

08 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าถวายความเคารพและวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมร...

08 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปปร.27 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

07 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25 หัวข้อ “เสริ...

04 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา สทอภ.

03 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25 ผ่านระบบออนไ...

03 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า หารือเครือข่ายข...

02 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า