ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดกิจกรรมปัจฉิมหลักสูตร ปนป.11

07 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาสาธารณะ ครั้งที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมระหว่างเพศในกฎ...

02 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมิ...

02 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองฯ ร่วมหารือกับสถาบันพระปกเกล้าในกา...

01 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและเครือข่ายพร้อมส่งต่อความรู้ B...

26 กุมภาพันธ์ 2565

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปศส.รุ่นที่ 20 ศึกษาดูงาน ณ จ.หนองคาย และ จ.บึงกาฬ...

20 กุมภาพันธ์ 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001 2015 ประจำ...

17 กุมภาพันธ์ 2565

ดูเพิ่มเติม

นิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ณ เฮือนศิลปิน...

15 กุมภาพันธ์ 2565

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร สพฐ. รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี –...

08 กุมภาพันธ์ 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศ...

03 กุมภาพันธ์ 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าชี้แจงรายงานประจำปี 2563 ต่อสมาชิกวุฒิสภา (ส...

01 กุมภาพันธ์ 2565

ดูเพิ่มเติม

คณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า เข้าพบ นายชวน หลีกภัย เพื่อขอรับ...

31 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผน โรงเรียนแห่งความซื่อตรง จ...

31 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ปนป.11 กลุ่มเหยี่ยว ลงพื้นที่ จ.เชียงราย จัดงานพิธีเปิดตัวผล...

29 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการออนไลน์ Democracy Talk Series Season 2 จับส...

27 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนโค...

26 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผน โรงเรียนแห่งความซื่อตร...

24 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดอบรมนำร่อง BR 1 หลักสูตรพลเมืองไทยฯ ผ่านร...

22 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดอบรบนำร่อง BR 1 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ...

21 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปปร.25 ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

21 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า