ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้สัมภาษณ์ในรายการเคลียร์คัด ชัดเ...

15 กุมภาพันธ์ 2566

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์ตรากฎหมายและ...

08 กุมภาพันธ์ 2566

ดูเพิ่มเติม

สสธ.ประชุมการขับเคลื่อนการสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา ร่วม...

31 มกราคม 2566

ดูเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำแผน “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง” ณ...

30 มกราคม 2566

ดูเพิ่มเติม

อบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project citizen) ภาคเหนือ ประจ...

30 มกราคม 2566

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.รุ่นที่ 10 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต แ...

26 มกราคม 2566

ดูเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการ NDI ประจำสำนักงานใหญ่ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรั...

19 มกราคม 2566

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เปิดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโรงเรียนพล...

18 มกราคม 2566

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เปิดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโรงเรียนพล...

16 มกราคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมจัดกิจกรรมวันแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ รั...

14 มกราคม 2566

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รับมอบรางวัลหนังสั้นรณรงค์สร้างควา...

13 มกราคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ประจ...

13 มกราคม 2566

ดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณแบบมี...

09 มกราคม 2566

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เข้าพบขอพรประธานวุฒิสภา เนื่องใ...

04 มกราคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญเลี้ยงพระ...

04 มกราคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผน “โ...

27 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า และเครือข่าย ร่วมจัดกระบวนการ โครงการถอดบทเ...

23 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สัมมนา The Next Station : อนาคตก้าวที่ 26 (ปี) ของการกระจายอ...

21 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้ามอบชุดสื่อความรู้ โครงการการปรับปรุงโครงสร้า...

20 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายเพื่อขั...

20 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า