ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถานทูตสหรัฐอเมริกาและคณะผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสมิธโซเนียนเข้...

17 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เวทีจังหวั...

16 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย บรรยายพิเศษแก่นักศึ...

16 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปนป.รุ่นที่ 6 ดูงาน ณ จังหวัดบุรีรัมย์

16 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีมอบโล่ขอบคุณวิทยากรต่างประเทศ องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ...

14 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

วางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้...

08 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

เวทีสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญ...

08 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เวทีจังหวั...

07 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 (วัน...

06 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 (วัน...

05 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 (วัน...

04 พฤศจิกายน 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2559

21 ตุลาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 55 ป...

20 ตุลาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 16

20 ตุลาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพร...

17 ตุลาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ประชุมกรรมการพิจารณาผลงานโครงการประกวดศิลปินพื้นบ้านสืบสานคว...

11 ตุลาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริ...

07 ตุลาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

วันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 126 ปี

06 ตุลาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

อบรมให้ความรู้ด้านพลเมืองกับครูมัธยมจากโรงเรียนต่างๆ ทั่ว กท...

03 ตุลาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า