ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ปปร. 23 มอบเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคแ...

30 เมษายน 2563

ดูเพิ่มเติม

ผู้แทนคณะนักศึกษาหลักสูตร 4ส. รุ่นที่ 9 บริจาคหน้ากากอนามัยส...

30 เมษายน 2563

ดูเพิ่มเติม

ปนป.6 มอบแอลกอฮอล์ให้แก่ รพ.เลิดสิน

29 เมษายน 2563

ดูเพิ่มเติม

โครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต (ยอ.) รวมตัวเปิดครัวช่วยชาวบ้าน

25 เมษายน 2563

ดูเพิ่มเติม

ปปร.23 ร่วมสมทบทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สร้างห้องความดั...

23 เมษายน 2563

ดูเพิ่มเติม

ปรม.19 สถาบันพระปกเกล้า รวมพลังน้ำใจช่วยสังคมไทย ช่วงโควิด-1...

22 เมษายน 2563

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร 4ส.​ รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า มอบเงินบริ...

21 เมษายน 2563

ดูเพิ่มเติม

ชมรมผู้ก่อการดีสถาบันพระปกเกล้า มอบเงินสนับสนุนวิกฤตการณ์ประ...

21 เมษายน 2563

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้ามอบถุงยังชีพสู้ภัยโควิด-19

19 เมษายน 2563

ดูเพิ่มเติม

เราจะผ่านพ้นโควิด -19 ไปด้วยกัน

16 เมษายน 2563

ดูเพิ่มเติม

ปรม.16 มอบชุด PPE ให้ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

15 เมษายน 2563

ดูเพิ่มเติม

ปศส.รุ่นที่ 17 มอบตู้แช่แข็งพลาสม่า แก่ รพ.ศรีเทพ

14 เมษายน 2563

ดูเพิ่มเติม

ชมรมพนักงานและเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้ามอบเงินแก่ 3 โครงกา...

14 เมษายน 2563

ดูเพิ่มเติม

พขส.2 ร่วมใจสู้ภัย COVID-19

10 เมษายน 2563

ดูเพิ่มเติม

มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า และสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า มอ...

10 เมษายน 2563

ดูเพิ่มเติม

ปธก.21 ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนสู้ภัย COVID-19

07 เมษายน 2563

ดูเพิ่มเติม

ปธพ.8 อาสาร่วมใจ Fight COVID

07 เมษายน 2563

ดูเพิ่มเติม

ปรม.รุ่นที่ 9 ร่วมจิตพิชิตโควิด-19

07 เมษายน 2563

ดูเพิ่มเติม

พขส.4 สนับสนุนอุปกรณ์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อแก่โรงพยาบาล

04 เมษายน 2563

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าอบรมเพิ่มความรู้ Digital Transformation แก่บ...

03 เมษายน 2563

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า