ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สสสส. รุ่นที่ 6 ศึกษาดูงานภาคเหนือ

31 มกราคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ลงนามต่ออายุความร่วมมือ กับ สถาบัน GRIPS ณ ประเทศญี่ปุ่น

19 มกราคม 2559

ดูเพิ่มเติม

แถลงข่าวโครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจั...

18 มกราคม 2559

ดูเพิ่มเติม

คณะนักวิชาการสาขาประวัติศาสตร์ จากสถาบัน HCMA เข้าพบเลขาธิกา...

11 มกราคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าออกบูธวันเด็ก 2559

09 มกราคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีทำบุญสถาบันฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559

08 มกราคม 2559

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารเข้าสวัสดีปีใหม่ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า

08 มกราคม 2559

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเทศกาล...

06 มกราคม 2559

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2559

05 มกราคม 2559

ดูเพิ่มเติม

วางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระ...

22 ธันวาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

เวทีระดมความคิดเห็นศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง (ภาคอ...

22 ธันวาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

เวทีระดมความคิดเห็นศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง (ภาคเ...

22 ธันวาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

โครงการสัมมนา การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ จ.อุบลรา...

20 ธันวาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

กีฬาพระปกเกล้าเกมส์ ครั้งที่ 2

12 ธันวาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

เวทีสัมมนานานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยเซบูนอมอล ประเทศฟิลิปปินส์

10 ธันวาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

งานวันต่อต้านคอรัปชันสากล

10 ธันวาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดเทศกาลฤดูหนาว The Winter Festival Bangkok 2015

10 ธันวาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

วางพานพุ่มเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

10 ธันวาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

09 ธันวาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

วางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

04 ธันวาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า