ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เปิดนิทรรศการหมุนเวียน “ประชาธิปกราชากับกีฬาพระราชนิยม”

25 กันยายน 2561

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง การศึกษาบทบาทองค์กรตรวจสอบกระบว...

20 กันยายน 2561

ดูเพิ่มเติม

เสวนา บทบาทท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ณ สโมสรทห...

20 กันยายน 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล

19 กันยายน 2561

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร 4 สสสส. รุ่นที่ 9 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย แล...

15 กันยายน 2561

ดูเพิ่มเติม

สำนักงานโยธาธิการ มลรัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา เข้าพบรองเลขาธิกา...

13 กันยายน 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ 3 องค์กร จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “ก...

11 กันยายน 2561

ดูเพิ่มเติม

งานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 Be Inspired by KPI แรงบันดาล...

07 กันยายน 2561

ดูเพิ่มเติม

สปสช จับมือ สช. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่...

07 กันยายน 2561

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า

04 กันยายน 2561

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม KPI Charity Mini Marathon “เดิน-วิ่ง การกุศล

03 กันยายน 2561

ดูเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว คว้ารางวัล Museu...

30 สิงหาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

บรรยายพิเศษ หัวข้อ เราจะรับมือกับวิกฤตการณ์ประชาธิปไตยโลกได้...

22 สิงหาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าเข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล

17 สิงหาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

สัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายด้านการปกครองท้องถิ่น

14 สิงหาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

วางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ...

10 สิงหาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า วางพวงมาลาเนื่องในวันรพี

07 สิงหาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

One Day Trip : ย้อนรอยวันวานประชาธิปไตย

01 สิงหาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

เวทีอภิปราย การปฏิรูปพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย

01 สิงหาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า