ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

วางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ...

10 สิงหาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า วางพวงมาลาเนื่องในวันรพี

07 สิงหาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

One Day Trip : ย้อนรอยวันวานประชาธิปไตย

01 สิงหาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

เวทีอภิปราย การปฏิรูปพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย

01 สิงหาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

เสวนาวิชาการ เรื่อง"การสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ

31 กรกฎาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารสถาบันร่วมลงนามถวายพระพร

28 กรกฎาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมงาน “ปั่นป...

23 กรกฎาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล

21 กรกฎาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ...

17 กรกฎาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรรธรรมภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่น...

13 กรกฎาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาเลือกตั้งขั้นต้น ทางออกการเลือกตั้ง หรือทางตันประชาธิป...

12 กรกฎาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งสถานีว...

11 กรกฎาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 20 ปี เดิน-วิ่งการกุศ...

11 กรกฎาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุม...

04 กรกฎาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาวิถีไทย วิถีประชาธิปไตยไทย

03 กรกฎาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าเข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล

29 มิถุนายน 2561

ดูเพิ่มเติม

สัมมนา Asia Democracy Research Network Seventh Workshop & Se...

29 มิถุนายน 2561

ดูเพิ่มเติม

นิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปก...

26 มิถุนายน 2561

ดูเพิ่มเติม

คณะคู่สมรสเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม...

25 มิถุนายน 2561

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร 4ส รุ่นที่ 9 ศึกษาดูงานภาคตะวันออก ณ จ.ระยองและจันท...

24 มิถุนายน 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า