ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

กิจกรรมเปิดโลกการวิจัยกับอาจารย์ Dan Honig

09 ธันวาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่ จัดเวทีสาธารณะ ครั...

06 ธันวาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเทศบาลตำบลโพสังโฆ จ.สิงห์บุรี จัดเวท...

04 ธันวาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 22 จัดเสวนา “ก้าวหน้าประเทศไทย”

03 ธันวาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

ประธานคณะกรรมการพิทักษ์และพัฒนาข้าราชการพลเรือนสาธารณรัฐจีน...

02 ธันวาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปนป. รุ่นที่ 9 ดูงานจังหวัดบุรีรัมย์

30 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปรม. รุ่นที่ 19 จัดเสวนา “ทำทันที คิดแล้วสร้างเลย”

29 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมสัมมนาวิชาการ “Thailand Local Governmen...

27 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ระดมความคิดเห็น "อนาคตท้องถิ่นสู่การกระจายอ...

27 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

25 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดเวทีเสวนา คู่สมรส = คู่ชีวิต?

20 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหาร

19 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมงานวันสถาปนา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่...

19 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานไ...

19 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู...

11 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปธพ. จัดประชุมวิชาการประจำปี 2562

10 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ พระอ...

09 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด...

08 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลสู่สังคมคุณธร...

06 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562

03 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า