ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วม หน้าที่ของรัฐและประชาชน และ...

06 กันยายน 2562

ดูเพิ่มเติม

พิธีมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี...

05 กันยายน 2562

ดูเพิ่มเติม

วันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบปีที่ 21

05 กันยายน 2562

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าเปิดศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดปราจ...

04 กันยายน 2562

ดูเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับรางวัล Mus...

29 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

เวทีระดมความเห็นร่างหลักสูตรการจัดทำกฎหมายและการประเมินผลสัม...

28 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปาฐกถาพิเศษในโอกาสครบรอบ 14 ปี นสพ...

28 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

อบรมวิทยากรแกนนำสร้างสำนึกพลเมือง ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

28 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาชนเจ้าของสิทธิ

23 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับส...

23 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา เรื่อง 120 ปี ถนนงามนามราชดำเนิ...

22 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

อบรมเสริมสร้างชุนชมพลเมืองเข้มแข็ง จ.ศรีสะเกษ

21 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแ...

18 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

สัมมนา “Next Station ประชาธิปไตยไทย : ปักหมุดเลือกตั้งท้องถิ...

16 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัด...

15 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมร...

12 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าลงพื้นที่ติดตามการประยุกต์ใช้ความรู้ใน ต.อุ่...

06 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

ประชุมระดมความคิดเห็นนวัตกรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตย ประสบการ...

02 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าเปิดตัวศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.นราธิว...

31 กรกฎาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รั...

28 กรกฎาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า