ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูก...

17 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวงคมนาคม

15 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าพบเลขาธิการ National Assembly of Ca...

12 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Senate Secretariat General of the K...

12 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมวางพานประดับพุ่มดอกไม้ และพิธีฉลองวันพระ...

10 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดงาน “ราตรีไกล...

10 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารจาก Temasek Foundation เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเก...

09 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศ...

09 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

เปิด Leadership Forum ผลงานสร้างแรงบันดาลใจในสัมมนาวิชาการหล...

08 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ลงนา...

08 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า นำเสนอผลงานและถอดบทเรียน “โรงเรียนบ้านสระน้...

07 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

20 ปี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

07 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดพิธีลงนามคว...

02 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เข้ารับร...

02 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า มอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำ...

01 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ...

29 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าแสดงความยินดีวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 48...

29 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า พร้อมพนักงาน ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพร...

25 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าร่วมเป็นองค์ปาฐก ในงานประชุมวิชาการ...

25 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บรรยาย...

25 พฤศจิกายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า