ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมโครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี จ.สงขลา

22 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร 4ส รุ่นที่ 14 ศึกษาดูงานครั้งที่ 4 ภาคใต้ตอนล่าง ณ...

21 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สสม.จัดบรรยายส่งต่อความรู้สิทธิและหน้าที่พลเมืองให้แก่นายทหา...

19 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เข้าพบขอพร ท่านชวน หลีกภัย อดีต...

18 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

หนังสั้นของสถาบันพระปกเกล้า ชุด The Animal สารพัดสัตว์ คว้าร...

17 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

ICRC เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เพื่อหารือการจัดเตรียมห...

17 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญเลี้ยงพระ...

17 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2567

17 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 27 ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนภาค...

16 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดหลักสูตรประธานสภาเทศบาลยุคใหม่ใน...

16 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า โดยความร่วมมือจาก IPF จัดปาฐกถาพิเศษในหัวข้...

16 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปนป.รุ่นที่ 13 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย

13 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567...

13 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมโครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี จ.เชียงร...

10 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดี มติชนก้าวสู่ปีที่ 47

09 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เข้าพบขอพร นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เ...

09 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา บมจ.โทรคมนาคมแห่งชา...

05 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างสำนึกพลเม...

03 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เข้าพบขอพรประธานสภาสถาบันพระปกเ...

02 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ครบรอบ...

27 ธันวาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า